Ако искате да участвате в Балон-фиеста „Римска баня”, трябва да попълните заявка за участие и да я изпратите до Директора на мероприятието в определения срок. Към заявката трябва да приложите и всички указани документи. Одобрените участници получават писмено потвърждение от официалните лица.